ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΤΑ

.All-in-one ψηφιακή πλατφόρμα (εξοπλισμός + υπηρεσίες) για την απομακρυσμένη διαχείριση στόλου και την υποστήριξη SMART CITY/IoT λειτουργιών

 1. Φιλική εφαρμογή συνενώνει όλες τις ανάγκες γραφείου κίνησης
 2. Διαχειρίσιμα κοστολόγια & άμεση απόσβεση
 3. Υποστήριξη 24/7 – Automotive experts αναλαμβάνουν άμεση βοήθεια και επίλυση προβλημάτων στα οχήματα.
 

Παρέχονται :

 • Τηλεματικός εξοπλισμός
 • Διαγνωστικός εξοπλισμός

Υπηρεσίες :  

 • Καταγραφή Διαδρομών/Ιστορικό Κινήσεων
  24/7 Έλεγχος &
 • Εποπτεία Παραμέτρων Κινητήρα – Έλεγχος Στάθμης/Κατανάλωσης Καυσίμου
 • Εντοπισμός Βλαβών & Υπερβάσεων, με ταυτόχρονη κατηγοριοποίηση σοβαρότητας/επίπτωσης
 • Ευθυγράμμιση Οχημάτων με τις Κοινοτικές Οδηγίες (EURO III, IV, V και VΙ)
 • Mεταφόρτωση Δεδομένων Ταχογράφων
 • Δρομολόγηση Οχημάτων
 • Βελτιστοποίηση Αποκομιδής Απορριμμάτων με χρήση Έξυπνων Κάδων
 • Διαχείριση Λεωφορειακών Γραμμών / Live Ενημερώσεις Αφίξεων Λεωφορείων σε Στάσεις