Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι μία δράση της Κοινωνίας της Πληροφορίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Η ενίσχυση γίνεται μέσω voucher («κουπόνι») συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην αγορά ψηφιακών λύσεων και εργαλείων από τους δικαιούχους. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 250 εργαζόμενους.

Λύσεις για κάθε ΜμΕ

RENTALS

 • ΤHΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (BASIC)

 • ΤHΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ADVANCED)

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 • ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ (ONLINE) ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑVS DIAG NT PRO
 • ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΤΕΛ

 • ΤHΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (BASIC)
 • ΤHΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ADVANCED)
 • ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ (ONLINE) ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑVS DIAG NT PRO

Συχνές Ερωτήσεις

Οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με κριτήριο το απασχολούμενο προσωπικό (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

1

0,01ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

2

10ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

3

25ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

4

40ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Εάν η επιχείρησή πληροί τις προϋποθέσεις (Ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης ), από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 χρειάζεται να επισκεφθείτε τη σελίδα https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου Τaxisnet της επιχείρησης σας και να κάνετε την ανάλογη αίτηση. Για το αποτέλεσμα του αιτήματός σας θα υπάρξει ηλεκτρονική ενημέρωση μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Εάν η επιχείρησή ανήκει στην Κατηγορία 1 μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher με μία μόνο επιδοτούμενη λύση. Εάν η επιχείρηση ανήκει στις Κατηγορίες 2,3 ή 4 μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher με μία ή και παραπάνω επιδοτούμενες λύσεις.

Εάν η επιχείρησή ανήκει στην Κατηγορία 1, μπορείτε να προμηθευθείτε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022. Εάν η επιχείρηση ανήκει στις Κατηγορίες 2, 3 και 4 μπορείτε να αγοράσετε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο μας ή το τμήμα που σας ενδιαφέρει.

Μπορείτε να καλέσετε τηλεφωνικώς ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.