Η AVS Automotive, στο πλευρό του επισκευαστικού κλάδου οχημάτων απο το 2000, διαθέτει εργαστήριο όπου αναλαμβάνει εξειδικευμένες εργασίες/επισκευές επί των ηλεκτρονικών συστημάτων των οχημάτων.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες:

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ)

Κλωνοποίηση του λογισμικού του εγκεφάλου σε άλλον ίδιου τύπου ή επισκευή του ήδη υπάρχοντος. Προγραμματισμός των εγκεφάλων μετά από αντικατάσταση.

IMMOBILIZER

Δυνατότητα ξεκλειδώματος immobilizer και δυνατότητα κατάργησης του (IMMO OFF) ή προγραμματισμού νέων κλειδιών. Μεταφορά όλων των δεδομένων του immobilizer σε άλλον εγκέφαλο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ

Επισκευή κολόνας τιμονιού ή εγκεφάλου. Ξεκλείδωμα εγκεφάλων ηλεκτρικών τιμονιών και μεταφορά των δεδομένων της κωδικοποίησης σε άλλο εγκέφαλο.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ/ΣΕΙΡΙΑΚΑ/ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Διάγνωση βλαβών, επισκευή ή γενική ανακατασκευή ηλεκτρονικών μονάδων αυτομάτων/σειριακών/ημιαυτόματων Κιβωτίων Ταχυτήτων.

Και παντός τύπου:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υποδομή Εργαστηριών

Σχεδιασμός Λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα

Χρήση RTOS (real time operating system).

Εργαλεία ανάπτυξης για PIC, 8051, ARM.

Περιβάλλοντα ανάπτυξης Assembly & C.

Χρήση stacks για USB, Ethernet, S.

Σχεδιασμός hardware

Σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων για ενσωματωμένα συστήματα.

Πρότυπος σχεδιασμός για ανάγκες δοκιμών.

Μηχανικός σχεδιασμός και ανάπτυξη χρησιμοποιώντας το δικό μας σύστημα CNC.

Ειδική μεθοδολογία ανάπτυξης συσκευών για δοκιμές.

Σχεδιασμός πολυεπίπεδων πλακετών με σκοπό την ενσωμάτωση κυκλωμάτων και στις 2 πλευρές.

Ποικιλία συστημάτων RF: Zigbee, bluetooth, wifi, GSM/GPRS,GPS.

Χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας: USB, RS485, RS232, CAN, Ethernet, K/L στο automotive, PWM/VPWM στο automotive I2C, SPI.

Χρήση αποθηκευτικών μεθόδων: SD cards, Compact Flash, SPI flash.

Χρήση μικροεπεξεργαστών PIC, 8051 και ARM7.