ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ADAS

  • Διαθέσιμες επεκτάσεις της βραβευμένης διαγνωστικής σειράς ΑutoExplorer100 σε συστήματα ADAS.

  • Eξατομικευμένες λύσεις και συμβατότητα με άλλα aftermarket διαγνωστικά μηχανήματα μέσω κατάλληλης βαθμονόμησης & ενημέρωσης λογισμικού.

Εφαρμογή σε:

  • Ραντάρ αυτοκινήτου

  • Κάμερα παρμπρίζ

  • Ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας

  • Σύστημα Παρακολούθησης τυφλού σημείου.

  • Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας