Η πλατφόρμα AVS παρέχει πλήρες φάσμα σύγχρονων τηλεματικών υπηρεσιών, από τον συμβατικό εντοπισμό GPS / διαχείριση στόλου έως την εποπτεία κρίσιμων παραμέτρων του οχήματος, την αναφορά βλαβών και τον ορισμό/χειρισμό πάσης φύσεως ειδοποιήσεων.

Οι εφαρμογές μας επιτρέπουν στους συνεργάτες μας να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως δεδομένα οχημάτων με ευκολία.  Εστιάζουμε στην παροχή μιας σύγχρονης, φιλικής προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμης πλατφόρμας στην οποία συνενώνονται όλες οι ανάγκες εποπτείας σας συνθέτοντας μία ενιαία λύση.