Καθόσον οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν συνολικά τις εφαρμογές ως προς την συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα, ως προς την αποτύπωση
και τη συμβατότητα ενός και μόνο μηχανήματος με όλες τις τεχνολογίες και ως προς θέματα βελτιστοποίησης επικοινωνιών,
είναι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάστασή τους για την απρόσκοπτη λειτουργία του διαγνωστικού και για την αποφυγή απωλειών χρόνου.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα pdf με τα περιεχόμενα της τελευταίας αναβάθμισης.
Για την λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα της Υποστήριξης.

Λήψη PDF: