Μεγιστοποιήση παραγωγικότητας, βελτιώση ασφάλειας των οδηγών και βέλτιστη διαχείριση οχημάτων μέσω εξελιγμένων και ευέλικτων εφαρμογών διαχείρισης στόλου.

Η ΑVS Automotive διαθέτει σύνολο υπηρεσιών για όλα τα προβλήματα (εκτός προγραμματισμένης συντήρησης) των οχημάτων τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από αντιπροσωπείες και συμβατικά συνεργεία. Οι εφαρμογές, επιτρέπουν στους διαχειριστές να παρακολουθούν & να διαχειρίζονται απλά και αποτελεσματικά στόλους αυτοκινήτων, ελαφρών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων & φορτηγών.

Η τεχνογνωσία της AVS στον τομέα της δικτύωσης οχημάτων, σε συνδυασμό με τη χρήση βραβευμένων διαγνωστικών / τηλεματικών συστημάτων ανοικτής αρχιτεκτονικής, επιτρέπει την ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες διαχειριστών στόλων οποιουδήποτε μεγέθους, όπως RAC, ασφαλιστικές εταιρείες , δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Αυτές οι εφαρμογές μετασχηματίζουν τα κρίσιμα δεδομένα & παραμέτρους των οχημάτων σε χρήσιμα στοιχεία προκείμενου να παρέχονται καινοτόμες λύσεις που χαρακτηρίζονται από:

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Διάθεση Εξοπλισμού από την ευρεία γκάμα συσκευών της AVS, τόσο με προίοντα που έχει υλοποιήσει η ίδια όσο και με συσκευές γνωστών οίκων του εξωτερικού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διαχείριση των ευαίσθητων Δεδομένων γίνεται με τις πιο αυστηρές μεθόδους.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εύκολη Προσθήκη Δυνατοτήτων και Λειτουργιών.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Aπό απλές μέχρι πλέον απαιτητικές εφαρμογές, η αξιοπιστία των ολοκληρωμένων λύσεων μας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα & standards.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι εφαρμογές σχεδιάζονται με γνώμονα την ευκολία χρήσης και τον φιλικό χειρισμό μέσω λιτών αλλά δυναμικών UIs.

Maintenance

Αναφορές Παραμέτρων Κινητήρα εντός προδιαγραφών κατασκευαστή

Αναφορές Βλαβών/Αβαριών

Αναφορές Καταπονήσεων Οχημάτων / Υπερβάσεις από Αδόκιμη Συμπεριφορά

Αναφορές Τεχνικών Ελέγχων Πολλαπλών Σημείων επί του οχήματος

Repairing

Ευθυγράμμιση Οχημάτων με τις Κοινοτικές Οδηγίες Εκπομπής Ρύπων ΕURO

Βασικές Ρυθμίσεις/Επαναρρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Υποσυστημάτων

Διαγραφή/Διόρθωση Αβαριών

Διάθεση Κινητού Συνεργείου με Τεχνικό Προσωπικό &
Εξειδικευμένο Εργοστασιακό Εξοπλισμό για αποκατάσταση βλαβών

Κατάρτιση Αναλυτικών Αναφορών για την Κατάσταση/Λειτουργικότητα των Οχημάτων

Πρόσβαση στο δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων & επισκευαστών της AVS ανά την επικράτεια

Ανακατεύθυνση οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ

Διάθεση Τμήματος 24/7 Τηλεφωνικής & Απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης

Εξειδικευμένο εργαστήριο για επισκευές, επαναπρογραμματισμούς, επιδιορθώσεις embedded συστημάτων

Διασύνδεση Δεδομένων & Ενημέρωση Μητρώου Οχημάτων

Διασύνδεση των δεδομένων των οχημάτων με υφιστάμενα ERP συστήματα που δύναται να διατηρεί:

Ενημερώσεις/Ειδοποιήσεις ΚΤΕΟ

Ιστορικό Κατάστασης Οχήματος

Ιστορικό Βλαβών/Αβαριών

Ιστορικό Ανταλλακτικών/Λιπαντικών

Ειδοποιήσεις Επανακλήσεων

Λοιπά Θέματα Εγγυήσεων