• Ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου
  • Πρωτόκολλα EURO
  • Αποτύπωμα άνθρακα
  • Πρότυπο FMS
  • FUEL TRIM
  • Ο αισθητήρας “λ”