Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Υπηρεσίες και Εφαρμογές για τα Κέντρα συντονισμού στόλων οχημάτων επιβατικού κοινού

Δυνατότητες​

Επιβατικό Κοινό

 • Δυνατότητα ενημέρωσης του
  ακριβούς χρόνου διέλευσης
  από οθόνες τοποθετημένες
  στις κεντρικές στάσεις
 • Προβολή των λεωφορείων στον χάρτη real-time, χωρίς το κατέβασμα ειδικής εφαρμογής

Βελτιωμένη διαχείριση στόλου

 • Δυνατότητα πλήρους εποπτείας
  (real-time) και διασφάλιση της
  ομαλότητας των δρομολογίων
 • Βέλτιστος σχεδιασμός και προγραμματισμός των δρομολογίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών
 • Ανάλυση απόδοσης στόλου


Κέντρα συντονισμού στόλων οχημάτων

 • Δημιουργία ή εισαγωγή στάσεων
 • Δημιουργία και επεξεργασία δρομολογίων, προγραμμάτων & δέσμευση συγκεκριμένων οχημάτων
 • Προγραμματισμός μελλοντικών δρομολογίων
 • Δημιουργία σχεδίων λειτουργίας για διαφορετικές μέρες (π.χ. σαββατοκύριακα, αργίες)

Εντοπισμός κινούμενων μονάδων real-time

 • Ειδοποίηση για καθυστερήσεις/πρόωρες αφίξεις
 • Χρωματική αναπαράσταση χρονικών διαφοροποιήσεων

Επιβατικό κοινό

 • Προβολή των λεωφορείων στον χάρτη real-time
 • Εύρεση στάσεων ή δρομολογίων
 • Εύρεση λεωφορείων που περνούν από συγκεκριμένη στάση & την ώρα άφιξης τους
 • Δυνατότητα προβολής των πληροφοριών χωρίς κατέβασμα ειδικής εφαρμογής

Χρήση σε οποιονδήποτε browser

Δυνατότητα custom αλλαγών

Περιβάλλον φιλικό ως προς τον διαχειριστή